Vítáme Vás

Pracovní skupina dětské hematologie České republiky České hematologické společnosti a České pediatrické společnosti ČLS JEP
Pediatricko-onkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP
Sekcie detskej hematológie a onkológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti
 

pořádají

XXIX.

 

Konference dětských hematologů a onkologů
České a Slovenské republiky

 
1. - 3. listopadu 2019

Nové Adalbertinum, HRADEC KRÁLOVÉ

 


Akce se koná pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP.
Akce se koná pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP.

Záštita ředitele FN HK - prof. MUD. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
Záštita děkana FF UK v Hradci Králové - prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.


Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.

Akce je veřejně nepřístupná s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.