Registrační poplatky

Registrační poplatky

 typ/platba zvýhodněná cena
platba do 15. 9.
navýšená cena
platba do 20. 10.
nejvyšší cena
platba od 21. 10. a na místě
 Lékař, KVVOPZ  2.200,-   2.600,-   2.800, - 
 NLZP, Rodičovská sekce  1.200,-   1.400,-   1.600,- 
 Student LF  1.000,-   1.200,-   1.400,- 


NLZP - nelékařský zdravotnický pracovník - sestry
KVVOPZ - Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR
Student LF - platí pouze pro studenty lékařských fakult, kteří ještě neukončili magisterské studium a nezískali titul MUDr.  

Platba v hotovosti při registraci je možná pouze v českých korunách.

Upozornění

Na základě řádně vyplněného a odeslaného registračního formuláře obdrží účastník "Výzvu k platbě - potvrzení o přijetí přihlášky" nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud by se tak nestalo, prosím, kontaktujte organizační agenturu Produkce BPP s.r.o. co nejdříve na e-mail produkce@bpp.cz

Platbu je třeba uhradit do stanoveného data dle typu vybraného registračního poplatku. V případě, že platba nebude obdržena ve stanoveném termínu, bude Váš registrační poplatek automaticky navýšen.
Registrace je provedena po přijetí platby účastnického poplatku na účet kongresu.

Platba v hotovosti při registraci je možná pouze v českých korunách.
 

Účastnický poplatek zahrnuje
  • vstup na odborný program
  • vstup na výstavu firem
  • kongresovou tašku
  • kongresové tiskové materiály
  • potvrzení o účasti
  • občerstvení v průběhu konání akce (coffe breaky, večeře v pátek, oběd v sobotu a neděli)

 

Daňový doklad

Po obdržení platby Vám bude daňový doklad odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 

Zrušení registrace
Organizační agentura musí být informována o zrušení účasti na kongresu písemně na e-mail produkce@bpp.cz
Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.
 
Po zrušení registrace budou uplatněny následující storno podmínky
termín zrušení            storno poplatek
do 30. 9. 2019 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 200,- Kč
1. - 19. 10. 2019 50 %
od 20. 10. 2019 100 %