Odborný program

Vysvětlivky

VELKÝ SÁL 2. patro lékařská sekce barva zelená
UČEBNA  F2 1. patro převážně sesterská sekce barva oranžová
SALONEK  222 2. patro rodičovská sekce barva fialová
SALONEK  206 2. patro posterová sekce barva modrá

 

L - lékařská přednáška S - sesterská přednášky R - rodičovská přednáška
PL - poster lékařský PS - poster sesterský  

 

Možnost vytištění Odborného programu ZDE
 

Pátek 1. 11. 2019

VELKÝ SÁL - Lékařská sekce
13.00 - 19.00 Registrace

14.00 - 14.15

Slavnostní zahájení

14.15 - 15.30

Paliativní a podpůrná léčba
předsedající: MUDr. Lucie Hrdličková; MUDr. Jiří Hak
L 01
13´

 
Spolupráce ošetřujícího onkologa s Týmem dětské podpůrné a paliativní péče FN Motol aneb když je u konzultace s paliativním týmem ošetřující lékař, je to ideální
Sochová Vladimíra - Praha
L 02
13´

 
Jak je koncipován úvodní rozhovor rodin onkologicky nemocných dětí s paliativním týmem aneb proč není potřeba se obávat, že by došlo na smutná témata
Hrdličková Lucie - Praha
L 03
13´

 
Základní principy referování onkologicky nemocných dětí do péče domácího hospice aneb co jsme se za poslední dva roky naučili?
Vlčková Katarína - Praha
L 04
13´
Jak nabízet spirituální péči rodinám onkologicky nemocných dětí?
Formánek Jakub - Praha
L 05
13´
Telesná aktivita detských onkologických pacientov počas liečby v Národnom ústave detských chorôb
Bielik Viktor - Bratislava
10´ Diskuze

15.30 - 16.30

Vrozená selhání kostní dřeně, transplantace krvetvorných buněk
předsedající: prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc.; MUDr. Júlia Horáková, PhD.
L 06
13´

 
Transplantace kmenových buněk krvetvorby u dětí s Diamondovou-Blackfanovou anémií v České a Slovenské republice
Formánková Renata - Praha

L 07
13´

Výsledky transplantací kmenových buněk krvetvorby u dětí s Fanconiho anémií v České republice a na Slovensku (2004 – 2016)
Sedláček Petr - Praha
L 08
13´
Manažment detí so Shwachman Diamond syndrómom v Českej a Slovenskej republike: naše skúsenosti
Fábri Oksana - Bratislava
L 10
13´

 
Očkování pacientů po léčbě hematologických malignit a po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby (HSCT) v dětském věku – současné návody a realita u transplantované kohorty
Keslová Petra - Praha
10´ Diskuze
16.30 - 17.00 Přestávka

17.00 - 19.00

Leukémie
předsedající: doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.; MUDr. Lucie Šrámková, PhD.
L 10
13´
Léčba dětí s chronickou myeloidní leumémií v éře inhibitorů tyrosinkináz
Smíšek Petr - Praha
L 11
15´
Osud detských pacientov s AML diagnostikovaných a liečených na Slovensku v období 2012-2019
Kolenová Alexandra - Bratislava
L 12
13´

 
Dvacet let zkušeností s diagnostikou a léčbou dětí s pokročilými stádii myelodysplastického syndromu ve studiích EWOG-MDS
Starý Jan - Praha
L 13
13´
Zkušenosti s použitím blinatumomabu v léčbě akutní lymfoblastické leukémie u dětí
Šrámková Lucie - Praha
L 14
13´
Dvacet let zkušeností s léčbou kojenců s akutní lymfoblastickou leukémií ve studii Interfant
Starý Jan - Praha
L 15
13´

 
Cytometrický DNA index identifikuje pacienty s odlišnou prognózou. Analýza českých pacientů diagnostikovaných v letech 1997-2017.
Hrušák Ondřej - Praha
L 16
13´

 
Odlišné role asparaginu a glutaminu v cytostatickém účinku l asparaginázy – využití metody „stable isotope tracing“
Hložková Kateřina - Praha
L 17
13´

 
Prognostický význam hladiny minimální reziduální nemoci v kostní dřeni v den 8 u pacientů na protokolu ALL IC BFM 2002
Vakrmanová Barbora - Praha
15´ Diskuze
Salonek 206 - Posterová sekce

19.00 - 19.45

Posterová sekce - lékařská
předsedající: doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.; prof. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.; MUDr. Bohumír Blažek
PL 01
 
Nádory CNS u detí
Ballová Anna - Bratislava
PL 02

 
Rozdiely v incidencii zhubných nádorov medzi rómskymi a nerómskymi deťmi liečenými na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU DFNsP v Banskej Bystrici v rokoch 2014-2018 – retrospektívna analýza
Bician Pavel - Banská Bystrica
PL 03
 
Neobvyklé typy von Willebrandovy choroby
Birke Petr - Olomouc
PL 04
 
Osud pacientov s ependymálnymi tumormi liečených na Slovensku v období od roku 2000 do 2017
Danková Barbora - Bratislava
PL 05
 
Simultárna bilineárna malignita
Fillová Helena - Banská Bystrica
PL 06
 
Metadon v léčbě bolesti na dětské onkologii – kdy, jak a proč?
Hrdličková Lucie - Praha
PL 07
 
První případ plicní imunitně podmíněné nežádoucí reakce na KDO FN Brno - kazuistika
Kerekes Arpád - Brno
PL 08
 
Pozdní následky u dětí s kojeneckou leukémií léčených ve studii INTERFANT 2000 – 2014
Lhotová Pavla - Praha
PL 09
 
Isochromosom i(9)(q10) – vzácný rekurentní nález u dětí s T-buněčnou akutní lymfoblastickou leukémií
Lizcová Libuše - Praha
PL 10
 
Kongenitální forma trombotické trombocytopenické purpury
Ludíková Barbora - Olomouc
PL 11
 
JMML like myeloproliferace u 2měsíčního kojence
Novák Zbyněk - Olomouc
PL 12
 
Subjektivní pracovní spokojenost lékařů dětské onkologie
Pavelka Richard - Brno
PL 13

 
Screeningový program pomocí celotělové magnetické rezonance k časné detekci následných malignit u pacientů dispenzarizovaných pro heriditární retinoblastom
Švojgr Karel - Praha
PL 14
 
Unikatní biologické charakteristiky radioterapií indukovaných gliomů
Váňová Kateřina - Praha
19.30 Večeře
 
UČEBNA  F2 - Sesterská sekce

14.30 - 16.15

Blok I.
předsedající: Bc. Šárka Hloušková, DiS.; Eliška Železná
S 01
15´
V našich vzpomínkách…
Novotná Soňa - Praha
S 02
15´
Lze se na smrt připravit?
Adamovská Zuzana - Ostrava
S 03
15´
Spolupráce psychologa kliniky dětské hematologie a onkologie s paliativním týmem – 2 roky zkušeností
Lhotová Pavla - Praha
S 04
15´

 
Role dětské ambulantní sestry v péči o terminální onkologické pacienty aneb proč je ideální mít v paliativním týmu sestřičku z dětské onkologie
Nováková Lenka - Praha
S 05
15´
Aktuální výzvy v zajištění terminální péče v domácím prostředí u onkologicky nemocných dětí
Makešová Denisa - Praha
30´ Diskuze
16.15 - 16.45 Přestávka

16.45 - 18.15

Blok II.
předsedající: Marcela Cejnarová; Jitka Rybínová
S 06
15´
Představení SPISu ve FN Ostrava
Adamovská Zuzana - Ostrava
S 07
15´
Zabojovať sa oplatí
Danková Miriam - Banská Bystrica
S 08
15´
Příběh dívky - ,,z psychiatrie na onkologii“
Romana Drápalová - Brno
S 09
15´
Mukozitidy dutiny ústní hematoonkologických dětských pacientů – je něco nového?
Rozsívalová Petra - Hradec Králové
30´ Diskuze
SALONEK 206 - Posterová sekce

18.15 - 18.45

Posterová sekce - sesterská
PS 01
 
Starostlivosť o dutinu ústnu na TJKD- NÚDCH Kramáre
Giničová Monika - Bratislava
PS 02
 
Získaná hemofilie A
Janírková Eliška - Praha
PS 03
 
Implementácia imunoterapie do ošetrovateľskej starostlivosti počas roka 2018, KDHaO Bratislava
Kostická Lucia - Bratislava
PS 04
 
Výsledky monitoringu cytotoxických léčiv (CL) na Klinice dětské onkologie FN Brno
Petlachová Martina - Brno
PS 05
 
„Copa tůto je???“ aneb naše nová zkušenost s Puri-Netholem
Srbová Jana - Plzeň
PS 06
 
Pohybová aktivita dětí s onkologickým onemocněním v období remise - představení studie
Vyhlídal Tomáš - Olomouc
19.00 Večeře
   

Sobota 2. 11. 2019

VELKÝ SÁL - Lékařská sekce
07.30 - 14.00 Registrace

08.00 - 08.30

Satelitní sympozium společnosti Amgen
předsedající: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
15´
 
Léčba dětské ITP pomocí agonistů trombopoetinového receptoru
Smíšek Petr - Praha
15´
 
Léčba dětské B-ALL bispecifickou monoklonální protilátkou
Šrámková Lucie - Praha

08.30 - 09.30

Onkologie I
předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
L 18
13´
 
Aplikace konceptu precizní medicíny do dětské onkologie: výsledky komplexního genomového profilování u 109 dětských pacientů s vysoce rizikovými solidními nádory
Slabý Ondřej - Brno
L 19
13´
Analýza národních dat vyléčených dětských onkologických pacientů v dospělosti
Kepák Tomáš - Brno
L 20
13´
Retrospektivní studie skupiny 435 pacientů s genetickým syndromem sledovaných na KDHO
Kruseová Jarmila - Praha
L 21
13´
Význam hereditární predispozice u nádorů dětského věku
Bajčiová Viera - Brno
10´ Diskuze
09.30 - 10.00 Přestávka

10.00 - 12.00

Komplikace léčby ALL
předsedající: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.; MUDr. Ester Zápotocká
L 22
40´
Serious infections in children with ALL: Data of the trial AIEOP-BFM ALL 2009
Möricke Anja - Kiel, Germany
L 23
40´
Towards a better understanding of chemotherapy-associated neurotoxicity in ALL
Halsey Chris - Glasgow, Scotland
L 24
15´
Infekce jako nejzávažnější komplikace léčby ALL – co nás naučil protokol AIEOP-BFM ALL 2009?
Zápotocká Ester - Praha
L 25
15´
Centrální neurotoxicity u pacientů s ALL na léčebném protokolu AIEOP – BFM ALL 2009 v ČR
Šípek Jakub - Praha
10´ Diskuze
12.00 - 12.15 Přestávka

12.15 - 13.15

Satelitní sympozium společnosti Takeda
  Jak využíváme nové přístupy v personalizované léčbě hemofiliků?
Zápotocká Ester - Praha
  Dětský pacient s trombocytopénií a hepatosplenomegalií v ambulanci?
Malinová Věra - Praha
  Použití imunoglobulinové léčby u dětských pacientů
Smíšek Petr - Praha
  Diskuze
13.15 - 14.00 Přestávka - oběd
14.00 - 16.30 Volné odpoledne

17.30 - 19.00

Edukační sympozium skupiny CLIP
  Nelekejte se žádanek a výsledků – Diagnostika v protokolu AIEOP-BFM ALL 2017
  Celogenomové metody v současné diagnostice ALL
Kubričanová Žaliová Markéta a Zuna Jan
  Pro jaká léčebná rozhodnutí potřebujeme cytometrii
Hrušák Ondřej a CLIP Cytometrie
  Minimální residuální nemoc – co se změnilo a co je pořád stejné
Froňková Eva a Trka Jan
  Průvodce žádankou – jak se ve vyšetření neztratit
Svatoň Michael a tým MRN
20.00 Společenský večer
 
UČEBNA F2 - Sesterská sekce

08.30 - 10.15

Blok III.
předsedající: Veronika Vavřínová; Veronika Růžičková
S 10
15´
Dětská klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, oddělení dětské hematologie
Forejtková Jaroslava - Hradec Králové
S 11
15´
Idiopatická trombocytopenická purpura pokaždé jinak
Železná Eliška - Hradec Králové
S 12
15´
Alergicko-toxická kožní reakce
Růžičková Veronika - Hradec Králové
S 13
15´
Vakcíny z dendritických buněk
Mařádková Martina - Brno
S 14
15´
Dětský pacient a i .v. vstupy v praxi
Vavřínová Veronika - Hradec Králové
30´ Diskuze
10.15 - 10.45 Přestávka

10.45 - 12.15

Blok IV.
předsedající: Ing. Soňa Vaicová; Mgr. Lucie Penjaková
S 15
15´
Podpůrná role imunoglobulinů v péči o pacienty po transplantaci krvetvorných buněk
Čepeláková Veronika - Praha
S 16
15´
Lokální trombolýza u rozsáhlé hluboké žilní trombózy
Štechová Kristýna - Praha
S 17
15´
Renální selhání u pacientky s dg. AML M3 / APL
Drápalová Romana - Brno
S 18
15´
FNO – Centrum pro léčbu infantilního hemangiomu
Rúberová Zuzana - Ostrava
30´ Diskuze

12.15 - 12.20

Ukončení sesterské sekce
12.20 - 13.00 Oběd
   
   
SALONEK 222 -  Rodičovská sekce

09.00 - 10.15

Blok I.
předsedající: PhDr. Věra Reichlová
R 01
10´
Teorie vzniku leukémie
Zuna Jan - Praha
R 02
20´
Současné možnosti biologické léčby nádorových onemocnění u dětí a adolescentů
Sumerauer David - Praha
R 03
10´
Lymfomy v dětské věku
Čepelová Michaela - Praha
R 04
10´
Hepatoblastom – modelový případ léčby dětského nádoru podle mezinárodního léčebného protokolu
Švojgr Karel - Praha
R 05
10´
Možnosti ochrany plodnosti u hematologických pacientů
Keslová Petra - Praha
R 06
10´
Fyzioterapie u dětských onkologických onemocnění
Jevič Filip - Praha
10.15 - 10.45 Přestávka

10.45 - 12.00

Blok II.
předsedající: Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.
R 07
10´
Úskalí výchovy dětí s onkologickým onemocněním
Homolka Michal - Hradec Králové
R 08
10´
Kde je medicína krátká, pomáhá psycholog
Moučková Jana - Plzeň
R 09
10´
Superhrdinka Vali
Medková Pavla - Olomouc
R 10
10´
Špičková klinika krok po kroku
Kosegiová Katarína - Bratislava
R 11
10´
Vplyv psychosociálneho prostredia na vznik onkologického ochorenia
Behunová Zdenka - Košice
R 12
10´
Komunitné aktivity POMÁHAME S ÚSMEVOM
Španová Kristina - Trnava
R 13
10´
Zlatá rybka jako součást péče o dětského onkologického pacienta
Hornek Tomáš - Praha

12.00 - 12.10

Ukončení rodičovské sekce
12.10 - 13.00 Oběd
   
   

Neděle 3. 11. 2019

VELKÝ SÁL - Lékařská sekce
08.00 - 11.00 Registrace

08.30 - 10.30

Onkologie II - paralelní sekce
předsedající: MUDr. Josef Mališ; MUDr. Judita Puškáčová, PhD.
L 26
13´
Neuroblastom novorozenců
Mišove Adéla - Praha
L 27
13´
Rozsah resekce primárního ložiska u neuroblastomů a její vliv na prognózu
Mališ Josef - Praha
L 28
13´
Analýza pacientov s NB diagnostikovaných a liečených v našom centre v období 2014-2019
Mikesková Martina - Bratislava
L 29
13´
Prvé skúsenosti s liečbou dinutuximabom u pacientov s neuroblastómom na KDHO Bratislava
Achbergerová Monika - Bratislava
L 30
13´
 
Zlepšení přežití pacientů s lokalizovaným osteosarkomem po přidání Mepact (mifamurtid) ke standardní adjuvantní chemoterapii
Múdry Peter - Brno
L 31
13´
Non-germinální nádory ovarií u dětí a dospívajících
Bajčiová Viera - Brno
L 32
13´
Výživa v dětské onkologii
Říha Petr - Praha
L 33
13´
 
Accelerated atherosclerosis, hyperlipoproteinemia and insulin resistance in long-term survivors of hodgkin lymphoma during childhood and adolescence
Čepelová Michaela - Praha
15´ Diskuze
10.30 - 11.00 Přestávka
UČEBNA F2 - Lékařská sekce

08.30 - 10.30

Neonkologická hematologie - paralelní sekce
předsedající: prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.; MUDr. Eva Bubanská, PhD.
L 34
13´
Použití emicizumabu u pacientů s hemofilií v reálné praxi – nové možnosti v léčbě hemofilie
Zapletal Ondřej - Brno
L 35
13´
Maligní onemocnění a MDS u pacientů s Diamondovou-Blackfanovou anémií z Českého národního registru
Pospíšilová Dagmar - Olomouc
L 36
13´
Imunologická diagnostika hemofagocytující lymfohistiocytózy
Mejstříková Ester - Praha
L 37
13´
 
Sekundární HLH – přechodné selhání imunitního dozoru nebo genetická predispozice? - osud pacientů po cytotoxické léčbě
Suková Martina - Praha
L 38
13´
Profil T lymfocytů u pacientů se selháním kostní dřeně po hepatitidě
Nováková Michaela - Praha
L 39
13´
Fetálna/neonatálna aloimúnna trombocytopénia – súčasnosť a perspektívy
Grešíková Monika - Bratislava
L 40
13´
Význam nezralých forem trombocytů pro diagnostiku ITP u dětí
Slavík Luděk - Olomouc
10.30 - 11.00 Přestávka
VELKÝ SÁL - lékařská sekce

11.00 - 13.00

Onkologie III
předsedající: MUDr. Peter Múdry, Ph.D.; MUDr. Daniela Sejnová, PhD.
L 41
13´
Webový portál pro analýzu a vizualizaci dětských onkologických dat dostupných v ČR
Krejčí Denisa - Brno
L 42
13´
Takmer 20ročné skúsenosti jedného slovenského centra s liečbou NHL
Franková Petra - Bratislava
L 43
13´
 
Retrospektivní analýza molekulárního profilu 3 klinických případů relabovaného/refrakterního Burkittova lymfomu – možné vysvětlení rozdílných výsledků léčby po aplikaci podobné cílené terapie?
Merta Tomáš - Brno
L 44
13´
Profil toxicity inhibitorů anti-PD1/PD-L1 u pacientů léčených na KDO FN Brno
Kerekes Arpád - Brno
L 45
13´
 
Dendritic cell-based immunotherapy in sarcoma patients: concept and immune response evaluation with a focus on such therapy after relapse in Ewing‘s sarcoma patient
Múdry Peter - Brno
L 46
13´
Naše první zkušenosti s léčbou dětí s CNS gliomy trametinibem a dabrafenibem
Pavelka Zdeněk - Brno
L 47
13´
Role molekulární biologie v diferenciální diagnostice nádorů míchy dětského věku
Mišove Adéla - Praha
L 48
13´
Individualizovaná léčba zlepšuje přežití dětí s vysoce rizikovými solidními nádory: komparativní pragmatická analýza
Kýr Michal - Brno
15´ Diskuze

13.00 - 13.10

Zakončení konference
13.10 - 14.00 Oběd