Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

jménem organizačního výboru bych vás rád pozval do Hradce Králové na XXIX. Konferenci českých a slovenských dětských hematologů a onkologů. Máme tu čest přivítat vás u nás již potřetí. Poprvé to bylo v druhé polovině devadesátých let v prostorách Vojenské lékařské akademie, tehdy nás bylo při jednodenním setkání jen několik desítek. Podruhé jsme se sešli před dvanácti lety ve Špindlerově Mlýně a nyní se vracíme zpět do Hradce Králové.

Můžete očekávat osvědčené třídenní programové schéma, které v lékařské sekci obsáhne aktuální problematiku jak leukémií a solidních nádorů, tak i nemaligní hematologie. Byl bych velmi rád, kdyby se sešlo více přednášek týkajících se podpůrné léčby, která je nedílnou součástí naší každodenní práce a je často nedoceňována.

Neodmyslitelnou součástí programu bude opět sesterská sekce, která vždy významně přispívá k vzájemné výměně zkušeností mezi centry specializované péče, a již tradiční sekce věnovaná setkání zástupců rodičovských spolků a nadací.

Jako tradičně pro vás připravujeme doprovodný program, který se stal očekávanou součástí našich konferencí. Chceme vám nabídnout několik možností, při nichž se budeme věnovat něčemu jinému než medicíně a vědecké práci. V rámci sobotního volného času vás pozveme na komentovanou prohlídku starobylého centra Hradce Králové. Druhou možností bude návštěva Hospitalu Kuks.


Těšíme se na setkání s vámi!
 

MUDr. Jiří Hak

předseda organizačního výboru konference